Internet Kafe
Ýokary tizlikli internet hyzmaty

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilen birlikde işleýän internet kafemiz bar. Bu ýerde amatly bahadan ýokary tizlikli internedi islendik wagt peýdalanyp bilersiňiz. Bu ýerde Internet ulanmak üçin ýerleşdirilen birnäçe kompýuterler bar. Şeýle hem internet arkaly tanyşlaryňyz bilen gürleşmeklik we wideo şekilli aragatnaşyk üçin ähli enjamlar bilen üpjün edilen, şol sanda ähli kompýuterlerde mikrafon, web kamera we nauşnikler bar.

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.