Söwda Merkezi
Iň döwrebap we göwnüňi açýan satyn almak Ýimpaş merkezi

Türkmenistanyň iň döwrebap we göwnüňi açýan satyn alma merkezi adyna eýe Ýimpaş shopping senter, söwda merkezi, çörekhana, aýna önümlerini, dokma, açyk we ýapyk restoran, burger we self serwis bölümleri bilen 20 000 m2 ýapyk meýdanda hyzmat berýär. Çaga we oýun meýdançasy we beýleki sosial işleriniň meýdanlarynda hyzmat berip, 2-nji gata ýaýradan täze butik dükanlarynda Benetton, Kigyly, Park Brawo, Kotton, Kollezion, Rodi, Süwari, Ramseý, Wenis, Apple TM Store, NBB, Aý-Ýyldyz, Rodolfo Zengarini, Sarar, Karaja, Twist ilkinji hatarda bolup ýerli we daşary ýurt 23 meşhur markany müşderiler bilen duşuşdyryp her gün takmynan 8-9 müň müşderä kemçiliksiz satyn alma tejribesini hödürleýär.

Ýimpaş satyn alma merkezi önümiň dürliligi taýdan talap edilýän ähli önümiň bardygy, on müňlerçe galam önümiň satuwa hödürlenýän satyn alma merkezi düşünjesini berýär. Bu aýratynlygy bilen Ýimpaş, standartlaryny ähli bölümlerinde deň şekilde durmuşa geçirip nyrhlandyrma üstünligini alyp barýar.

Hyzmat Bölümleri

Söwda merkezinden başga raýatlara hödürleýän dürli hyzmatlarymyz.

Meşhur magazinler

Biziň "Ýimpaş" söwda merkezimizde dünýäniň öňdebaryjy markalarynyň magazinleri ýerleşdirilen.

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.