Oýun meýdança
Çagalar üçin dürli oýun meýdançalary

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda uly ýaşlylar bilen bir hatarda ýörite çagalar üçin niýetlenen birnäçe atraksiondan ybarat bolan oýun meýdançamyz bar. Bu meýdança söwda merkezimize gelen ene-atalaryň çagalary bilen wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin niýetlenendir.

Bu oýun meýdançamyzda ähli ýaşdaky gyzyklandyrjak birnäçe oýun görnüşleri we terminallary ýerleşdirlen. Çagalar üçin oýun meýdançamyzdaky ähli oýun görnüşleri elýeterli bahadan. Söwda merkezimiziň bu bölümini giňden ulanýan müşderilerimiz üçin ýörite ýimpaş karty - ýeňillikleri bardyr.

Çagalary hyýallaryndaky multifilm gahrymanlary bilen oýnamaga merkezimize çagyrýarys!

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.