Bilýard Oýuny
Bilýard oýnamak üçin birnäçe ýerler

Türkmen ýaşlarynyň arasynda iň meşhur oýunlaryň biri bilýard oýuny üçin hem, Ýimpaş söwda merkezimiziň üçünji gatynda ýörite bölüm ýerleşdirilen.

Bu ýer hem beýleki ýerlerden, özüniň täzeligi we döwrebaplygy bilen saýlanýar. Tanyşlaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen gyzykly wagt geçirmek üçin, hepdäniň ähli günlerinde işleýär.

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.