Türk we türkmen milli tagamlary

Ýimpaş Restoranda ussat aşpezler tarapyndan taýýarlanan türk milli tagamlary şeýle hem türkmen milli tagamlaryny hödürleýäris

Medeni dynç alyş merkezi!

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda dynç almak üçin birnäçe ýerler döredilen. 01.04.2015 senesinde bowling oýunlarymyzda aksiýamyz başlady. Bowling oýunymyz 15 manat.

Öýlerde ulanmaklyk we bezeg işleri üçin harytlar!

Öýüňizi, iş ýeriňizi bezemeklik üçin birnäçe harytlarymyz bar. Şol sanda siziň saýlawyňyzda suwinerler, diwarlara asmak üçin suratlar, portretler, ýazgylar bar.

Previous
Next

Söwda Merkezi

Türkmenistanyň iň döwrebap we göwnüňi açýan satyn alma merke...

Internet Kafe

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrl...

Bilýard Oýuny

Türkmen ýaşlarynyň arasynda iň meşhur oýunlaryň biri bilýard o&yacut...

Täjirçilik Merkezi

18 000 m2 ýapyk meýdana eýe bolan Ýimpaş telekeçilik merkez...

Hyzmat Bölümleri

Biziň bu bölümimiz Ýimpaş söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşip...

5D Cinema

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda ýerleşýän, 5D Cinemada...

Bowling oýuny

Ýaşlar tarapyndan söýülip oýnalýan oýunlaryň biri...

Meşhur magazinler

Biziň "Ýimpaş" söwda merkezimizde dünýäniň öňdebar...

Oýun meýdança

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda uly ýaşlylar bilen bir hatarda &ya...

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.